COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Atributii: • ţine la zi evidenţa terenurilor din comuna Bania, care fac obiectul legii Fondului funciar ;

 • operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor;

 • transcrierea animalelor instrainate;

 • conduce evidenta privind arendarea terenurilor;

 • întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;

 • întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia ;

 • întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;

 • eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ;

 • întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. );

 • asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Bania şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;

 • fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia ;

 • stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic;

 • soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Bania referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol.