Proiecte Locale


  1. Drumuri forestiere pentru mărirea accesibilităţii fondului forestier şi a păşunilor
  2. Alimentare cu apă prin formarea de puţuri
  3. Centru de informare turistică pentru promovarea zonei, obiceiurilor şi tradiţilor