MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANUNTURI PUBLICE

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HCL 2020

Momentan indisponibil.

HCL 2014
DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

ALTE DOCUMENTE

Declaratii de casatorie

2019


Declaratii de Avere
Declaratii de Interese
Informare in prealabil asupra problemelor de interes public care urmeaza a fi dezbatute de autoritatile publice locale
Momentan indisponibil.
Informare in prealabil asupra proiectelor de acte administrative - cu caracter normativ
Minutele sedintelor publice
Momentan indisponibil.
Procesele-verbale ale sedintelor Consiliului Local
Momentan indisponibil.
Publicare alte documente prevazute de lege pentru a fi aduse la cunostinta publica

Vanzari terenuri agricole

Momentan indisponibil.


Declaratii de avere

Momentan indisponibil.

Publicare documente apreciate de autoritatile locale de interes public

Documente Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Momentan indisponibil.

Registrul privind propunerile sugestiile sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor si dispozițiilor cu caracter normativ
Momentan indisponibil.
Registrul refuzurilor de a semna contrasemna aviza actele administrative si obiectiile cu privire la legalitate
Momentan indisponibil.