ASEZARE GEOGRAFICA SI CLIMA


Asezare, relief, clima:


Bănia, localitatea cu cea mai profunda rezonanță româneasca între satele almăjene, este asezată în partea sudică a Depresiunii Almajului.

În cadrul județului Caraș-Severin, Depresiunea ”Țara Almajului”, în care se află și satul Bănia, ocupă partea sudică. Tot teritoriul localitații se afla așezat la sud de paralela 45 latitudine nordica și la est de meridianul de 22 grade longitudine estică.

În cadrul comunei Bănia, care cuprinde satele Bănia și Gîrbovăț cu o suprafața totală de 20768 ha, satul Bănia deține o suprafață de 134416 ha.

Hotarele satelor s-au statornicit în timp prin buna înțelegere a conducătorilor obștilor sătești. Acest lucru era becesar pentru a preveni eventualele conflicte îmtre satele sau obștile vecine.

Bănia are cea mai mare suprafață între toate satele almăjene, având în general întreg teritoriul cuprins între doua râuri mari: Nera la nord-vest si Valea Mare (Berzasca) la sud-est.

Teritoriul satului Bănia cuprinde o zonă de luncă cu o lățime de 3 km, o zonă de deal cu 4-6 km și o zonă de munte cu o lățime de 22 km pe Valea Mare. În lungime teritoriul se întinde pe 40 km, până la hotarul cu Berzasca și Corul lu Vulpe, Corhanul, Culmea Corhanului și Culmea Frasinului.

Localitatea se încadrează perfect în zona climei temperate. Relieful determină însă un climat specific zonei depresionare și un climat specific Munților Almăjului.

Climatul mai blând datorat influenței mediteraneene, face sa avem aici un climat de tip banatic Acest tip de climat se caracterizează prin faptul ca iernile sunt mai blânde, verile sunt potrivit de călduroase și precipitațiile înregistrează două maxime; unul primăvara care se continuă de multe ori și în timpul verii și unul la începutul toamnei.